Monday, October 01, 2007

کدامیک آیت الله ترند: پشکل یا احمدی نژاد/ چرند و پرند

چرند و پرند

کدامیک آیت الله ترند، پشکل یا احمدی نژاد ؟

عرض شود خدمت انور شما که در اخبار بلاد اسلام آمده بود که یک حا جیه خانم مومنه که گویا عیال سخنگوی دولت کریمه اسلام است به هنگام سیر و سلوک در وادی انوار نورانی اطراف راس رئیس جمهور محبوب یک فقره لقب آیت الله را به جناب دکتر پرفسور احمدی نژاد اعطا فرموده بود. رئیس کمیسیون فرهنگی اصطبل ولایت هم در اظهار نظری فرموده بود که اصولا هر چیزی آیت الله ست، گنجشک هم آیت الله است چون او هم نشانه و آیتی از الله می باشد.
با خواندن اظهارات حکیمانه ی جناب رئیس، همینطور بی خودی به شمارش آیات پرداختیم تا به حضور مبارک پشکل شرفیاب شدیم. به بارگاه ملکوتی پشکل که رسیدیم بی اختیاربه یاد چهره ی نورانی جناب آیت الله دکتر پرفسور احمدی نژاد افتادیم . محو درها له ی نور پیرامون راس حضرت آقا و حیران در وادی معجزات عدیده ی این موعود امم و معجزه ی هزاره ی سوم، در سفری ملکوتی در مقام مقایسه، جناب پشکل و رئیس جمهور محبوب ولایت را مقابل کردیم و چون کار بسی مشکل افتاد از روح پرفتوت جناب سقراط - که پس از دو و اندی هزاره، اکنون در جسم جناب رئیس جمهور حلول و بر جهانیان رخ بنموده - مدد جسته در کنکاشی فلسفی برای پاسخ یابی پرسش بالا در تشابهات و تفاوتات این دو آیت الله بسی تفکر نمودیم.
از تشابهات جناب پشکل و جناب رئیس جمهور این باشد که هر دوی این آیات از دستگاه هاضمه آیتی دیگر عبور کرده پس از سفری دراز در امعاء و احشا ء به عالم وجود قدم گذاشته اند. جناب پشکل حاصل سفری دراز در دستگاه هاضه ی یک چارپا باشد و جناب رئیس جمهور حاصل چنین سفری در دستگاه هاضمه ی موجودی دوپا بنام ولی فقیه.
از تفاوتات این دو هم آن باشد که پشکل زمین را بارور سازد و حشرات بی زبان را قوت لایموت و منزل و پناهگاه باشد. اما جناب رئیس جمهور زمین را نازا سازد و هر ذی حیاتی از دست او گریزان و در در جستجوی منزل و پناهگاه باشد.
حال از این دو آیت کدام آیت الله ترند؟

0 Comments:

Post a Comment

<< Home