Saturday, February 11, 2012

کودک آجر پز


گذر ثانیه ها را به خاطر بسپار
درد جانگاه پنجه های ترد

که از خراش سخت آجر به خون نشسته
انگاری قلب من است
باید که فردا این دستها
اسباب بازی نرم را لمس کند
چه شرم جانکاهیست
تو را به تماشا نشستن
در این سوی جهان

0 Comments:

Post a Comment

<< Home